Google+

Wat doen wij?

Duidelijkheid over de financiën is essentieel. Dat lijkt een open deur, maar wordt toch best vaak over het hoofd gezien. Niet door ons: wij maken bouwkostencalculaties altijd met uiterste aandacht. Resultaat: zeer nauwkeurige calculaties, altijd inclusief uitgebreid advies. Daarbij kijken we niet alleen naar de kosten, maar ook naar de kwaliteit en de gebruikte technieken. Zo sluiten onze calculaties perfect aan bij uw wensen en weten alle partijen − zoals aannemers, overheden, architecten en projectontwikkelaars − vanaf dag één exact welke kosten op welk moment spelen.

U kunt bij ons terecht voor advies over bestaande bouwprojecten en over nieuwbouwprojecten. Natuurlijk zijn al onze adviezen goed doordacht en gebaseerd op een combinatie van theoretische kennis en praktijkervaring. Onze adviseurs hebben de juiste kennis en een flinke dosis ervaring. Maar ook belangrijk is onze onafhankelijkheid. Dus ja, wij gaan uit van de wensen en voorwaarden van onze opdrachtgevers, maar we nemen niet alles klakkeloos over. Dat kán een pittige discussie opleveren, maar uiteindelijk komt dit het resultaat ten goede. En daar gaat het om.   

Ieder project begint op dezelfde plek: in het hoofd van de opdrachtgever. Wij zetten dit idee op papier. Altijd met een positief-kritische blik, op zoek naar betere alternatieven. Resultaat: de uiteindelijke bouwkundige tekening is niet enkel supernauwkeurig en superoverzichtelijk. Ze bevat niet enkel alle informatie die partijen nodig hebben. Ze is béter dan het oorspronkelijke idee.

Bouwen en verbouwen hebben soms ook een nadeel: het kan schade veroorzaken. Met bouwkundige opnamen voorkomt u dat u voor de schade opdraait. Wij nemen de opnamen voor onze rekening, net als de voorafgaande inspectie en de verwerking van de opnamen in een officieel document. In dit document leggen we de totale stand van de panden en de risicofactoren nauwkeurig vast. Dankzij deze nauwkeurigheid is het dan ook geschikt voor het sluiten van verzekeringen.

Deze kern van onze dienst scheelt u veel tijd en gedoe. Laat effectieve procesinrichting, procesbeheersing, kostenbeheersing en kwaliteitsmanagement geheel aan ons over − waarbij we u zó goed informeren, dat u makkelijker de juiste beslissing kunt nemen. Resultaat: er is overzicht tijdens elke projectfase. Altijd is duidelijk wie wanneer wát beslist. En bij eventuele problemen kan daadkrachtig worden ingegrepen. Wij zorgen hoe dan ook dat het goed komt.

Bij deze dienst nemen wij de leiding van uw bouwproject op ons. Wij zorgen er dan voor dat alle partijen precies weten wat van hen verwacht wordt en dat zij alle afspraken nakomen. Resultaat: het project wordt op tijd en volgens afspraak opgeleverd. Wij kunnen de regie voeren voor diverse projecten. Dankzij onze kennis, ervaring en pragmatische instelling schatten wij goed in welke partijen geschikt zijn, maken we deze partijen duidelijk wat er gebeuren moet, zorgen we dat iedereen zich aan zijn afspraken houdt én lossen we eventuele problemen snel op. 

Een goed energielabel is niet alleen goed voor het milieu, maar ook comfortabel en op lange termijn goed voor de portemonnee. Door middel van de benodigde onderzoeken en berekeningen kunnen wij het energielabel van gebouwen bepalen. Ook kunnen wij advies geven over verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om een beter energielabel te krijgen.

Een Energie Prestatie Coëfficiënt berekening, ook wel EPC berekening, is van belang bij het bouwen en verbouwen van de meeste gebouwen. Wij kunnen op basis van standaard gebruiksgedrag, gebouweigenschappen en installaties de EPC van een gebouw berekenen.

Nattevingerwerk mag het meten van het Verhuurbaar Oppervlak nooit zijn. Het gaat nu eenmaal om het bepalen van de te betalen huur. Wij doen dit dan ook met behulp van NEN2580-metingen, een standaardnormering die is ontwikkeld door makelaars, projectontwikkelaars, gemeenten en andere belanghebbenden.

Bij ons is het in goede handen. Of het nu gaat om een PvE op basis van prestatie of om een PvE waarin alles tot in detail is beschreven. Als geen ander weten onze adviseurs wat er bij het opstellen van een dergelijk programma van eisen komt kijken. Wat moet erin staan? Hoe moet het worden geformuleerd, zodat alle betrokken partijen duidelijk weten wat in de diverse fases moet gebeuren en wat ieders specifieke rol is? Uiteraard houden wij bij het opstellen van een PvE rekening met de eisen en voorwaarden van de opdrachtgever. Maar dit betekent beslist niet dat wij zelf stoppen met nadenken! Tijdens de ontwikkeling blijven wij zoeken naar alternatieven die het programma van eisen nog verder kunnen verbeteren. Want het PvE mag dan een middel zijn en geen doel, het bepaalt wél de kwaliteit van het werk en de prijs. Het is het fundament van ieder bouwproces en bij ons staat dat fundament stevig.

Onze projectmanagers combineren denken en doen. Ze zijn niet van enkel adviseren en dan rustig ‘afwachten’, maar van oppakken, handelen en schakelen. Ze zorgen dat het project tot een succesvol einde wordt gebracht: planning gehaald, kwaliteit voldoet ruimschoots, budget niet overschreden, ruimte over voor creativiteit. Ontstaat een probleem? Onze projectmanagers lossen het op zonder dat het u aandacht kost. Dit maakt onze aanpak ook zeer geschikt om vastgelopen projecten weer nieuw leven in te blazen.

Het Bouwavies heeft de mooie optie om met reflectorloze total stations te meten. Hiermee kan op grote afstand gemeten worden, zonder dat daarvoor speciale voorzieningen getroffen hoeven te worden. De apparatuur heeft hoogwaardige ingebouwde laser- en computertechniek. Hierdoor kunnen de gemeten afstanden rechtsreeks omgevormd worden naar een CAD-bestand, waarin heel mooi alle meetpunten te zien zijn. De metingen die met een total station worden verricht zijn nauwkeurig en van hoge kwaliteit.