Google+

Renovatie woningen

Woningcorporatie Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen en is daarmee de grootste sociale verhuurder in Vlaardingen. Voor een aantal grote renovatieprojecten heeft Het Bouwadvies geholpen met het in kaart brengen van de bestaande situatie en uitwerken nieuwe situatie.

Voor een aantal grote renovatieprojecten heeft Het Bouwadvies geholpen met het in kaart brengen van bestaande situatie d.m.v. inmetingen overzichtstekeningen te maken en het goed omschrijven van de werkzaamheden voor de aannemer in bestekken. Nacontrole van de aannemer is ook door ons uitgevoerd.