Google+

Galerij inspectie diverse VvE's

In opdracht van verschillende verenigingen van eigenaren is door Het Bouwadvies een onderzoek uitgevoerd naar de toestand van de uitkragende galerijen en balkons van diverse complexen.

Directe aanleiding voor het onderzoek is een schrijven ontvangen door de beheerder van de Gemeente Rotterdam, dienst Stadsontwikkeling. In deze brief wordt gerefereerd naar het incident van 23 mei 2011 in de gemeente Leeuwarden waarbij een galerij van een flat omlaag gevallen is. Dit betreft de Antillenflat 2-40 te Leeuwarden waaraan door Econstruct een uitgebreid technische onderzoek is verricht naar de oorzaken en gevolgen van het incident. Op basis van de onderzoeksresultaten is geconcludeerd dat uitkragende galerijconstructies, waar de constructieve wapening zich aan de bovenzijde van de plaat bevind, kwetsbaar zijn voor een chloride geïnitieerde vorm van wapeningscorrosie bij: scheurvorming in de lengterichting ter plaatse van de aansluiting van de plaat op de gevel (de goot aan de bovenzijde); en een verhoogde chloridebelasting (strooizout); en toetreding van vocht aan de bovenzijde. Door de aanwezigheid van een toplaag op de galerij te Leeuwarden was er geen waarschuwend effect dat zonder extra onderzoek kon worden waargenomen. In de brief van de Gemeente Rotterdam wordt daarom geadviseerd om aan de galerijconstructie van de Spinozaweg 303-389 een bouwkundig onderzoek te verrichten naar de staat van de galerijen.